Tukea perheeseen, parisuhteeseen ja työhyvinvointiin


Perhepsykoterapia

Perheterapia tarjoaa mahdollisuuden pohtia ja ymmärtää vaikeita tilanteita ja nostaa esiin kunkin perheenjäsenen yksilöllisiä kokemuksia. Tavoitteena on löytää yhteisiä voimavaroja ja keinoja edetä elämässä vaikeuksista huolimatta.

Perheenjäseniä tavataan erilaisissa oman tarpeen määrittämissä kokoonpanoissa.
Perheellä ja muilla tärkeillä ihmisillä on oikeus osallistua perheterapiaan omalla tavallaan.

Perheterapiasta voit saada tukea perheen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen, lasten ja vanhempien väliseen suhteeseen, perheenjäsenen sairauksiin, menetyksiin tai muuhun perheen vuorovaikutuksen kuormittumiseen.


Paripsykoterapia

Pariterapiassa pohditaan yhdessä ja tasavertaisesti parisuhteen liittyviä kysymyksiä tai vaikeuksia. Tavoitteena on luoda tilaa keskustelulle teemoista, jotka parin mielestä ovat tärkeitä. Käytän tunnekeskeisen pariterapian työskentelytapoja ja erityistä huomiota kiinnitämme tunnesuhteen vahvistumiseen.Työnohjaus

Työnohjaus on omaan työhön ja työyhteisöön liittyvien kysymysten ja kokemusten tarkastelua ja jäsentämistä. Työnohjaukselle sovimme yhdessä tavoitteet, joiden täyttymistä seuraamme prosessin keston ajan.

Työnohjausta teen yksilöiden, työparien, työyhteisöjen ja muiden ryhmien kanssa.
Työnohjaajana minulle tuttuja toimintaympäristöjä ovat mm. lastensuojelu, varhaiskasvatus, perheneuvolat, lastenpsykiatria, psykologien työ ja puhe- ja toimintaterapeutit.